Pro školy

Nabízím vytvoření a vedení následujícího programu mediální výchovy pro žáky a studenty ve věku 8- 17 let.  Zároveň nabízím vedení příměstských táborů různé délky. Obrázky z takového  typu tábora a informace k průběhu naleznete např. tady.

Základní informace programu pro školy jsou zde. Podrobnosti o mé kvalifikaci najdete na této stránce. V případě zájmu mě kontaktujte e-mailem, nebo telefonicky.

Projektové dopoledne/odpoledne

Jedná se o  doplňkový vyučovací blok určený pro děti a mládež. Je realizovatelný v průběhu celého školního roku. Forma a metoda se vždy odvíjí od cílové skupiny. Blok poskytuje žákům seznámení s aspekty novinářské práce – etika, střet zájmů, práce pod časovým tlakem, získávání informací a práce v týmu. Dále jim umožní vyzkoušet si dovednosti novinářské profese. Výstupem vyučovacího bloku je cvičný časopis.

Na tento základní blok lze navázat dalším seminářem týkajícím se publikace na internetu a PR, v němž by si žáci a studenti vyzkoušeli, jakými cestami časopis propagovat, jak jej vydávat elektronicky. Jednoduše by se seznámili se základy internetové publikace a následné propagace.

Přínos pro účastníky

Hlavním přínosem je, vedle získání základů novinářské odbornosti, rozvoj schopností týmové práce s důrazem na osobní zodpovědnost jedince. Dalším přínosem pro účastníky je také seberealizace, sebeprezentace a organizace své a společné práce.

Přínos pro školy a střediska volného času

Doplnění chybějícího mediálního vzdělávaní prožitkovou formou. Případně rozšíření možností mediálního vzdělávání.

Časování projektu

Jednotlivé bloky po celý školní rok.

Prostory

Učebna, kde by byly k dispozici počítače, tiskárna, scanner a digitální fotoaparát. V  základní verzi stačí přístup alespoň ke dvěma počítačům.

Napsat komentář