Stálá nabídka besed a seminářů

Aktuální programy k významným výročím roku 2022 jsou přehledně: zde.

Novinka: Byli naši předci obrozenci?

Stálá témata:

1. stupeň ZŠ

Barunka – její skutečný příběh – program seznamuje  s životem nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Probírá její skutečné dětství ve srovnání s příběhem Babičky. Zahrnuje také osudy jejích dětí. Je vhodný pro 4. a 5. třídu ZŠ. K programu mám vytvořený pracovní list, který lze po domluvě využít.

Historie je detektivka – interaktivní program, který žákům přibližuje tvorbu knihy o osobnostech minulosti. Pomocí obrázků a vyprávění nahlédnou do Památníku národního písemnictví, přečtou si část autentického dopisu z devatenáctého století atd. Na konci programu bude prostor pro otázky žáků. Pořad neobsahuje výklad o životě konkrétních osobností. Je vhodný pro 3. a 4. třídu ZŠ.

2. stupeň ZŠ + odpovídající stupně víceletých gymnázií

Velikáni za zrcadlPřednáška v Hodoníně 1.em – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století – Božena Němcová a Karel Hynek Mácha. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy?

Barunka II. – skutečný příběh Boženy Němcové.

Karel Havlíček Borovský – novinář, spisovatel, manžel a otec.

Tajemství K. H. Máchy – zajímavosti z jeho rodokmenu, záhada jeho portrétu, zapomenutí přátelé a další perličky z básníkova života.

Jak vzniká knihaod prvotního nápadu až k finální knize. Program seznamuje s tím, jakým způsobem se pracuje s informacemi a následně pak se samotným rukopisem. (Zaměřeno na knihy o osobnostech minulosti, program však neobsahuje výklad o jednotlivých osobnostech).

Gymnázia, SŠ, dospělí
Matka a dcera: Božena Němcová a Theodora Němcová – slavná spisovatelka pohledem své dcery, která byla její pravou rukou, důvěrnicí i ošetřovatelkou.

Karel Havlíček Borovský – novinář, spisovatel, manžel a otec.

Partnerské osudy – K. H. Mácha, B. Němcová, K. Světlá, R. Svobodová – na příkladech známých osobností jsou přiblíženy zákonitosti tehdejšího vztahového a rodinného života.