Stálá nabídka besed a seminářů

Aktuální programy k významným výročím roku 2023 jsou přehledně: zde.

V nabídce je také speciální program, který prakticky ukáže, jak začít s rodokmenem : Byli naši předci obrozenci?

Stálá nabídka:

1. stupeň ZŠ

Barunka – její skutečný příběh – program seznamuje  s životem nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Konfrontuje její skutečné dětství s příběhem z Babičky. Zahrnuje také osudy dětí B. Němcové. Je vhodný pro 4. a 5. třídu ZŠ. K programu mám vytvořený pracovní list, který lze po domluvě využít.

Historie je detektivka – program žákům přibližuje tvorbu knihy o osobnostech minulosti. Pomocí obrázků a vyprávění nahlédnou do Památníku národního písemnictví, přečtou si část autentického dopisu z devatenáctého století atd. Na konci programu bude prostor pro otázky žáků. Pořad neobsahuje výklad o životě konkrétních osobností. Je vhodný pro 3. – 5. třídu ZŠ.

2. stupeň ZŠ

Programy pro tuto věkovou skupinu jsou nově pouze na vyžádání.

Programy pro veřejnost

Velikáni za zrcadlem – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století – Božena Němcová a Karel Hynek Mácha. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy?

Perličky z rodokmenu slavných i zapomenutých osobností– zajímavosti, které se  v knihách Martiny Bittnerové zatím neobjevily.

Můj život s gamblerem – úskalí závislosti na příběhu reálného člověka. Diváci se dozví, co se v takové situaci dá dělat, jakým způsobem se má postupovat.

Karel Havlíček Borovský – novinář, spisovatel, manžel a otec.

Tajemství K. H. Máchy – záhada jeho portrétu, zapomenutí přátelé a další perličky z básníkova života.

Programy pro seniory

Matka a dcera: Božena Němcová a Theodora Němcová – slavná spisovatelka pohledem své dcery, která byla její pravou rukou, důvěrnicí i ošetřovatelkou.

Moje milované tchyně a já – osobité a humorné vyprávění o potenciálních tchyních, s nimiž autorka M. Bittnerová zažila řadu zvláštních  příhod.

Vánoce/Velikonoce Boženy Němcové a Sofie Podlipské – sváteční čas zachycený v korespondenci a vzpomínkách obou spisovatelek.

Partnerské osudy – K. H. Mácha, B. Němcová, K. Světlá, R. Svobodová – na příkladech známých osobností jsou přiblíženy zákonitosti tehdejšího vztahového a rodinného života.