Témata besed a seminářů

Programy k významným výročím roku 2021 přehledně: zde.

Další nabízená témata:

1. stupeň ZŠ

Barunka – její skutečný příběh – program seznamuje  s životem nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Probírá její skutečné dětství versus příběh Babičky i osudy jejích dětí. Je vhodný pro 4. a 5. třídu ZŠ. K programu mám vytvořený pracovní list, který lze po domluvě využít.

Historie je detektivka – interaktivní program, který žákům přibližuje tvorbu knihy o osobnostech minulosti. Pomocí obrázků a vyprávění nahlédnou do Památníku národního písemnictví, archivních složek, přečtou si část autentického dopisu z devatenáctého století apod. Na konci programu bude prostor pro otázky žáků. Pořad neobsahuje výklad o životě konkrétních osobností. Je vhodný pro 3. a 4. třídu ZŠ.

2. stupeň ZŠ + odpovídající stupně víceletých gymnázií

Velikáni za zrcadlem – nejslavnější čeští spisovatelé 19. století – Božena Němcová a Karel Hynek Mácha. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy?  (Program neobsahuje výklad o tom, jak vzniká kniha.)

Přednáška v Hodoníně 1.Tajemství K. H. Máchy – zajímavosti z jeho rodokmenu, záhada jeho portrétu, zapomenutí přátelé a další zajímavosti z básníkova života.

Jak vzniká kniha – od prvotního nápadu až k finální knize. Program seznamuje s tím, jakým způsobem se pracuje s informacemi a následně pak se vzniklým rukopisem – korektury, grafické zpracování, tisk atd.
(Zaměřeno na knihy o osobnostech minulosti, program však neobsahuje výklad o jednotlivých osobnostech).

Gymnázia, SŠ, dospělí

Osudové ženy- Karolina Světlá a Božena Němcová – o nevšedních osudech dvou nejznámějších  spisovatelek, které spojovalo po jistou dobu velmi důvěrné přátelství.

Tajemství K. H. Máchy – zajímavosti z jeho rodokmenu, záhada jeho portrétu, zapomenutí přátelé a další zajímavosti z básníkova života.

Čas motýlích křídel – beseda ke stejnojmenné knize.

Utajené životy slavných Češek – beseda ke stejnojmenné knize.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail